இயற்கை மீது ஒரு வாரமலர் கவிதை

மேகத்திற்குத்தான்
எவ்வளவு பரிகாசம்
தன்னை எட்டிப்பிடிக்க நினைக்கும்
மரத்தின் கைகளைத் தட்டிவிட்டுப்
போகிறதே!

அதனால்தான்
வருந்தி
பின் மழையாக
அழுகிறதோ?

(மேலே உள்ள கவிதை பரிசு ரூ. 25ஐப் பெறுகிறது)

This entry was posted in படைப்பு. Bookmark the permalink.

3 Responses to இயற்கை மீது ஒரு வாரமலர் கவிதை

 1. சாத்தான் says:

  நான் பத்து ருவாதான் குடுப்பேன்.

  Like

 2. கட்டியக்காரன் says:

  “மேற்கண்ட சிரிப்புத் துணுக்கிற்கு பத்து ரூபாய் சன்மானமாக வழங்கப்படுகிறது” என்ற பின்குறிப்புடன் பிரசுரமாகும் சிரிப்பிற்குத்தான் பத்து ரூபாய். இந்த மாதிரி கவிதையெல்லாம் காஸ்ட்லியாக்கும்.

  Like

 3. சாத்தான் says:

  நான் அந்தக் குறிப்பை மறந்துவிட்டேன். அதையும் சேர்த்தால் சுளையாக 250 ரூபாய் கொடுக்கலாம்!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s