கெட்ட மாம்ஸிடம் சிக்கிக்கொண்ட கதை

என்ன நினைத்து இந்த போஸ்டரின் வாசகங்களை எழுதினார்கள் என்று தெரியவில்லை. படித்தால் சிரிப்புத்தான் வருகிறது.

This entry was posted in பேப்பர்காரய்ங்க அட். Bookmark the permalink.

2 Responses to கெட்ட மாம்ஸிடம் சிக்கிக்கொண்ட கதை

  1. நிஜமாகவே அமேஜிங்!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s